Post of the day

Bảng giá hệ thống âm thanh 20 vùng giá 173,7 triệu...

Bảng giá hệ thống âm thanh 20 vùng là chi phí cũng tương đối khá cho một nhà xưởng có quy mô lớn. Thường các đơn vị như vậy có vài nhà xưởng, hoặc nhiều phòng ban, nhiều tầng. Âm thanh cần được phân chia theo từng nội dung, mỗi bộ phận tương ứng 1…