Giải pháp thiết bị thu phát thanh thông minh 4G cho phường xã

Giới thiệu giải pháp truyền thanh thông minh 4g Truyền thanh thông minh 4G là...

Hệ thống âm thanh thông báo bệnh viện – thiết kế chi tiết từ a-z

Giới thiệu về hệ thống âm thanh thông báo bệnh viện Hệ thống âm thanh...

Thiết kế hệ thống loa thông báo chung cư

Chung cư là nơi tập trung rất nhiều cư dân ở. Vấn đề an toàn...

Hệ thống âm thanh giảng dạy cho lớp học

1/ Giới thiệu hệ thống âm thanh giảng dạy cho lớp học  Hệ thống âm...

Bảng giá âm thanh thông báo 10 vùng giá 137,5 triệu

Bảng giá âm thanh thông báo 10 vùng này thiết kế cho một nhà xưởng...

Thiết kế hệ thống âm thanh 20 vùng loa cho nhà xưởng

Thiết kế hệ thống âm thanh 20 vùng cho một nhà xưởng rộng lớn sẽ...

Thiết kế hệ thống âm thanh nhà xưởng 10 vùng loa

Thiết kế hệ thống âm thanh 10 vùng cho một nhà xưởng cần những gì?...

Hệ thống âm thanh nhà xưởng diện tích 20000m2 giá 113 triệu

Hệ thống âm thanh nhà xưởng diện tích 20000m2 là một xưởng khá lớn. Một...

Hệ thống âm thanh nhà xưởng diện tích 10000m2 giá 58,8 triệu

Hệ thống âm thanh nhà xưởng diện tích 10000m2 là một hệ thống tương đối...

Hệ thống âm thanh nhà xưởng diện tích 3200m2 giá 21 triệu

Các yêu cầu về âm thanh cho nhà xưởng 3200m2 Cần lắp đặt hệ thống...