Hệ thống âm thanh nhà xưởng qua mạng internet

Bạn có nhiều nhà xưởng, Bạn đang cần thiết kế một hệ thống âm thanh cho nhà xưởng qua mạng internet. Bài viết này sẽ cho bạn hình dung một hệ thống đơn giản nhất, đáp ứng nhu cầu của bạn Đối với các ...

Giải pháp thông báo từ xa qua điện thoại

Bạn là quản lý sản xuất,  hay quản lý nhân sự thường hay di chuyển trong nhà xưởng. Việc thông báo khẩn đến công nhân viên về sản lượng hàng hóa, hoặc các thông tin cần thiết cần phải nhanh chóng. Lú...