Xin tần số truyền thanh không dây

Thủ Tục Xin Tần Số Đài phát thanh không dây FM

Giới thiệu về cấp phép tần số FM Các dải tần số đài FM thuộc quyền quản lý của cục tần số. Vì vậy, mỗi đơn vị muốn sử dụng một tần số nào đó để sử dụng thì phải được cục tần số cấp phép. Thường các đ...
loa phóng thanh công suất 100w

Loa Còi Công Suất Lớn 50w LK-50KVH

Loa còi công suất lớn 50W LK-50KVH là loại loa chuyên dụng trong phát thanh thông tin làng xã. Mục đích làm âm thanh thông báo cho nhân dân nghe các bản tin. Đa số được gắn các tỉnh có...
loa kèn 100w LK-100KVH

Loa Kèn Công Suất Lớn 100w LK-150KVH

Loa kèn công suất lớn 100w LK-150KVH là loa phóng thanh thông báo chuyên dụng. Phục vụ công tác tuyên truyền cho các trạm truyền thanh, các cửa khẩu, hải quân, bộ đội biên phòng… Sản phẩm thiết...
Loa kèn công suất lớn 50w LK-75KVH

Loa Kèn Công Suất Lớn 50w LK-75KVH

Loa kèn công suất lớn 50w LK-75KVH là loa phóng thanh thông báo chuyên dụng. Phục vụ công tác tuyên truyền cho các trạm truyền thanh, các cửa khẩu, hải quân, bộ đội biên phòng… Sản phẩm thiết k...
loa kèn công suất lớn

Loa Kèn Công Suất lớn 50W LK-50KVH

Loa kèn công suất lớn 50W LK-50KVH là loại loa chuyên dụng trong phát thanh thông tin làng xã. Mục đích làm âm thanh thông báo cho nhân dân nghe các bản tin. Đa số được gắn các tỉnh có diện tích lớn,...
Cụm thu sóng FM không dây

Cụm thu sóng FM truyền thanh không dây

Giới thiệu cụm thu sóng FM không dây Cụm thu sóng FM truyền thanh không dây là thiết bị tiếp nhận tín hiệu đã âm thanh đã được mã hóa RF từ bộ mã hóa tín hiệu. Sau đó giải mã mà khuếch đại tín hiệu â...