hệ thống âm thanh 10 vùng

Thiết kế hệ thống âm thanh 10 vùng loa

Thiết kế hệ thống âm thanh 10 vùng cho một nhà xưởng cần những gì? Một cơ quan có nhiều phòng bạn, nhiều khu vực sản xuất, thì việc chia vùng âm thanh thông báo là quan trọng. Điển hình như nhà xưởng...
hệ thống âm thanh 5 vùng

Hệ thống âm thanh 5 vùng cho nhà xưởng may mặc

Hệ thống âm thanh 5 vùng thường được thiết kế cho công ty có xưởng vừa và nhỏ. Thông báo riêng biệt cho nhiều khu vực. Mức đầu tư cho hệ thống âm thanh thông báo ở mức trung bình. Các yêu cầu lắp đặt...