Loa thông báo chung cư

Hệ thống loa thông báo chung cư

Yêu cầu của hệ thống loa thông báo chung cư Hệ thống loa thông báo chung cư với mục đích là thông báo các việc cần gấp. Thông báo các thông tin khẩn cấp đến các cư dân. Ví dụ như hỏa hoạn, cháy nổ, t...