Thiết bị âm thanh IP-1000

Giới thiệu thiết bị âm thanh IP-1000:

Giải pháp âm thanh TOA IP-1000 ra đời nhằm đáp ứng việc đơn giản hóa mọi yêu cầu giải pháp, cũng như các ứng dụng trong thực tế mà hệ thống âm thanh analog bình thường không đáp ứng được.

Hệ thống bao gồm các thiết bị sau:

1/ Phần mềm xử lý trung tâm IP-1000S

Đĩa CD bao gồm phần mềm cài đặt, tài liệu hướng dẫn chi tiết về cách sử dụng phần mềm, catalog thiết bị.

Trung tâm IP-1000S sẽ chạy online trong suốt quá trình  vận hành hệ thống. Trên đó ta có thể thao tác cấu hình mọi yêu cầu theo ý muốn.

Phần mềm IP-1000s bản miễn phí sẽ dùng được 2 thiết bị, khi dùng nhiều hơn thì phải mua USB token để sử dụng nhiều  thiết bị hơn.

Pin It

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *