Hệ thống âm thanh thông báo nhà xưởng

Nhà xưởng nhà máy, nơi tập trung nhiều công nhân viên hoạt động trong môi trường rộng, và độ ồn lớn. Các thông tin từ phía văn phòng muốn thông báo đến công nhân viên thì cần phải có một hệ thống âm ...